Omschakelprogramma

Het Omschakelprogramma helpt de agrariër die wil omschakelen naar stikstofarme(re) en een meer duurzame agrarische bedrijfsvoering, maar voor wie financiering een belemmering vormt. Het Omschakelprogramma bestaat uit verschillende regelingen en fondsen.

Voor wie?

Het Omschakelprogramma helpt agrariërs die willen omschakelen naar stikstofarme(re) een en meer duurzame agrarische bedrijfsvoering.

Agrarisch ondernemers worden ook gevraagd om bij hun aanvraag voor financiële ondersteuning in hun bedrijfsplannen specifiek aan te geven hoe de omschakeling daadwerkelijk gaat bijdragen aan de verschillende gewenste doelen op stikstofemissie, klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn.

Lodewijk Pol heeft samen met zijn vrouw Floor de Kanter een biologische melkveehouderij met 80 blaarkoppen. In onderstaande video vertelt hij hoe hij twee omschakelingen heeft gemaakt en hoe het National Groenfonds daarbij heeft geholpen.

Investeringsfonds

Het Investeringsfonds Duurzame Landbouw wordt in het voorjaar van 2021 open gesteld via het Nationaal Groenfonds.

De Subsidieregeling Bedrijfsplan voor Omschakeling en de Regeling Demonstratiebedrijven worden in het najaar van 2021 opengesteld.

In dit webinar vertellen melkveehouders Sanne en Christian Klein Koerkamp van Heerlijkheid Linde over omschakelen in de praktijk en de noodzaak van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw.

Webinar Omschakelprogramma Duurzame Landbouw