Veelgestelde vragen over Omschakelprogramma Duurzame Landbouw

Boeren en tuinders die willen omschakelen naar kringlooplandbouw lopen soms tegen financieringsproblemen aan. Om hen hierin tegemoet te komen heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw ontwikkeld. Hiervoor is 175 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

Veelgestelde vragen en antwoorden

Webinar 30 april 2021

Tijdens het Groeien naar morgen Webinar over het Omschakelprogramma vertelden Elselien Breman (coördinator agro-economie bij LNV), Pieter Baars (manager strategie Nationaal Groenfonds) en melkveehouders Sanne en Christian Klein Koerkamp van Heerlijkheid Linde in gesprek met moderator Jessica van Spengen over omschakelen in de praktijk en de noodzaak van het Omschakelprogramma.

Webinar Omschakelprogramma Duurzame Landbouw