Home

Als agrariër en ondernemer wil je vooruit. Maar vaak heb je het gevoel klem te zitten tussen bijvoorbeeld markt en overheid of tussen bank en burger. Perspectief is nodig en dat vraagt om een investering in duurzame landbouw. Steeds meer agrariërs maken zich klaar voor de toekomst. Wil je ook de volgende stap voor je bedrijf zetten? Er is een uitgebreid aanbod aan regelingen en ondersteuning. Zo werken we samen aan een toekomstbestendige landbouw.

“Als je alleen maar intensiveert, ga je tegen de grens aanlopen van wat de bodem kan hebben.” Anco, akkerbouwer

Bekijk meer video's van agrariërs

Bekijk regelingen en ondersteuning

Evenementen

Slim en rendabel naar emissieloze landbouw

Webinar onder regie van Herre Bartlema en Wim de Hoop ter gelegenheid van De dag van de Kringlooplandbouw.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

De Appeldag 2021

Studiedag rondom de teelt van de appels en peren. We zoomen in op de verbinding tussen beide teelten.

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Fruitteeltbedrijf Van den Brink, Tuurdijk 43, 't Goy

Kenniscafé Biodiversiteit

In dit kenniscafé krijgen regionale overheden, ketenpartijen en boerenorganisaties praktische handvatten om agrarische bedrijven op de juiste wijze te ondersteunen om tot een versterkte biodiversiteit in het agrarisch gebied te komen.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Uitgelichte verhalen

Nieuws

Meer nieuws