01 mei Online Cursus Kringlooplandbouw - Expertversie

Activiteitendata
-
Online

Interesse in een rol als 'kringloopcoach'? Dan is deze online cursus een must.

Het doel van de online cursus is kennis uitwisselen over kringlooplandbouw. Samen ga je praktijkvoorbeelden uitspitten, proberen grip te krijgen op boerderijdata, en nieuwe verdienmodellen onderzoeken.

Opbouw

De cursist bepaalt zelf wanneer en hoeveel tijd er wordt besteed aan de opleiding. De totale duur is vierĀ weken, als volgt opgebouwd:

blok 1: Kringlooplandbouw, wat is het?

blok 2: Kringlooplandbouw operationaliseren op bedrijfsniveau

blok 3: Laat data voor je werken

blok 4: Verdienmodellen voor kringlooplandbouw

Meer informatie en inschrijven kan via de website: https://onlinekringloopcoach.nl/