20 juni Dag van de Kringlooplandbouw

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Schillinkweg 13-15, Zeewolde

Alles over de beste landbouwkundige praktijken voor kringlooplandbouw.

Programma:

10.00 Helma Lodders (Landbouwwoordvoerder, lid VVD fractie Tweede Kamer) - "Innoveren is beter dan saneren"

10.15 Reductie stikstofuitstoot door kringlooplandbouw (IKCL Circularity Gap Analysis, Instituut voor kringlooponderzoek en –certificering in de landbouw) -  toegepaste wetenschap die nu van pas komt  

10.30 De beste landbouwkundige praktijken voor circulaire landbouw - Landbouwkundig rationeel en milieukundig effectief, het komt nu aan op snelle adoptie

* Bodemgebruik met precisie, Aeres Dronten (onder voorbehoud) - Bodemscanning , groenbemesting, organische bemesting, diepwortelende rassen, bodemdrukreductie, minimale grondbewerking

* Precisiebemesting met circulaire meststoffen,  Herre Bartlema NCOK - 4J- bemesting met (verdunde) organische meststoffen en meststoffen uit bijlage Aa Meststoffenwet

* Precisiediervoeding met circulaire diervoeders, Aeres Dronten (onder voorbehoud) - 4J-voeding op basis van lokaal geproduceerd (vers) ruwvoer en voer uit reststromen in combinatie met (enzymatische) verteringsregulatie

11.15 – 18.00 Infomarkt, machineshow en demovelden precisiebemesting met circulaire meststoffen

Met bijvoorbeeld :

* SPUILOOGAPPLICATOR BRABANTIA van Mts. Kuipers-Bax uit Leende * vd Stelt ’s Kringloop-aanpak, een video

* Ureummeter voor snelle bepaling ureumgehalte in melk

* HandScanner voor meten kwaliteit vers gras

*Michelins aanbod aan lagedruk banden

* Barenbrugs grasmengsels voor circulaire grasproductie

Deelname gratis, aanmelden via een mail naar blc@precisiebemester.nl