22 november Te nat - Friesland Veengebied

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nog niet bekend

Reeks veldcursussen en webinars die in het najaar van 2021 worden georganiseerd voor erfbetreders en loonwerkers in het kader van het project Boer bij Kennis.

In het veenweidegebied is het constant zoeken naar een balans tussen begaanbaarheid en veenoxidatie. Hiernaast verandert het klimaat: we hebben steeds vaker te maken met extreme buien, perioden van droogte en extremere temperaturen. De afgelopen 3 jaren kenmerkten zich door extreem droge perioden, terwijl er op andere momenten zware buien vallen. Daarnaast vragen we steeds meer van de grond en nemen de (potentiële) gewasopbrengsten nog steeds toe. Na de droogte van afgelopen zomers zorgt de winter al weer voor ondergelopen percelen, maar ook hevige zomerse buien komen steeds vaker voor.

Wanneer en waardoor ontstaat wateroverlast? Waar is de vochtberging van de bodem van afhankelijk en hoe kun je deze vergroten? Hoe kan je risico plekken herkennen? Dit zijn vragen die we behandelen en rondom een kuil in het veld demonstreren.

In deze praktijkcursus, opgezet in samenwerking met WENR-WUR, beginnen we met een korte inleiding binnen, waarna wij het veld in gaan en tijdens het graven van een kuil inzicht geven in maatregelen die genomen kunnen worden in de praktijk. Hier kunt u al uw vragen stellen aan onze expert en ervaringen delen. Ook de andere onderwerpen van Boer bij Kennis die met waterbeheer verbonden zijn worden kort aangestipt.

De cursus wordt fysiek gegeven door Everhard van Essen, senior bodemkundige bij Aequator Groen & Ruimte, en duurt een halve dag. De kosten voor de cursus moeten vooraf worden betaald. U krijgt een factuur toegestuurd.

Kosten: € 175,00 (excl. BTW)

Aanmelden: Te Nat – Friesland veengebied – Aequator Groen & Ruimte

Alle cursussen in deze reeks: