07 december Bodemverdichting - Flevoland Zand&Klei

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nog niet bekend

Reeks veldcursussen en webinars die in het najaar van 2021 worden georganiseerd voor erfbetreders en loonwerkers in het kader van het project Boer bij Kennis.

In Flevoland is bodemverdichting een aanwezig probleem. Zowel op zand als klei en onder akkerbouw als grasland is dit te vinden. Wel kan het op verschillende manieren worden voorkomen en verholpen per locatie. Verdichting is een serieus probleem in de Nederlandse landbouwbodems. In sommige regio’s is de bodem tot wel 70% van het landbouwareaal verdicht. In deze cursus leggen wij uit wat er wordt verstaan onder verdichting, wat de oorzaken en gevolgen van bodemverdichting zijn en leren wij u hoe bodemverdichting kan worden vermeden en opgelost.

Hoe kan je verdichting herkennen, hoe meet je het zelf en hoe kan dit door goed bodembeheer worden voorkomen? Dit zijn vragen die we behandelen en rondom een kuil in het veld demonstreren.

In deze praktijkcursus, opgezet in samenwerking met WENR-WUR, beginnen we met een korte inleiding binnen, waarna wij het veld in gaan en tijdens het graven van een kuil inzicht geven in maatregelen die genomen kunnen worden in de praktijk. Hier kunt u al uw vragen stellen aan onze expert en ervaringen delen. Ook de andere onderwerpen van Boer bij Kennis die met bodemverdichting verbonden zijn worden kort aangestipt.

De cursus wordt fysiek gegeven door Everhard van Essen, senior bodemkundige bij Aequator Groen & Ruimte, en duurt een halve dag. De kosten voor de cursus moeten vooraf worden betaald. U krijgt een factuur toegestuurd.

Kosten: € 175,00 (excl. BTW)

Aanmelden: Bodemverdichting – Flevoland zand & klei – Aequator Groen & Ruimte

Alle cursussen in deze reeks: