Digitale eiwitten (12): Lokaal geproduceerd eten en drinken is een blijvertje

Op deze plaats kijken wij tweewekelijks terug en vooruit op de ontwikkelingen op het Platform voor Kringlooplandbouw. Digitale eiwitten dus.

Korte ketens

Boer en consument zijn de afgelopen weken in ras tempo nader tot elkaar gekomen. Het begrip 'korte ketens' kent piekgebruik, mede dankzij de legen schappen in de supermarkten, maar vooral omdat er vreselijk veel voedsel verloren gaat door de sluiting van horeca in Nederland. 

©Eet het en beleef het

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een aantal spontane initiatieven, gericht op het helpen van mens, ondernemer en voedsel. Inmiddels draaien deze projecten volle bak en bewijzen ze het nut en de toegevoegde waarde van de korte keten. Lokaal geproduceerd voedsel is leuk, lekker en kostenefficiënt. De enorme groei in zowel omzet, naamsbekendheid als populariteit zijn een even logisch als positief gevolg.

In een uitgebreide rondgang langs de verschillende spelers hebben we geprobeerd een beeld te schetsen van de situatie, zoals deze nu is. Er gaat veel voedsel verloren, dat is een feit. Maar het contact tussen de lokale producent en de consument was nog nooit zo goed en gelijkwaardig en de afstand nog nooit zo klein. Of zo kort.

Bijeenkomsten

Alle geplande bijeenkomsten zijn voorlopig afgezegd of uitgesteld. We proberen via onze agenda een actueel beeld te bieden van de status van de verschillende evenementen. Voor tips en updates staan wij meer dan open. Wij zijn bereikbaar via mail.