Programma Kennis op Maat opent inschrijving voor projecten

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hebben de inschrijving geopend voor projecten binnen het nieuwe programma Kennis op Maat.

©WUR

Het programma heeft jaarlijks 2,5 miljoen euro (exclusief BTW) beschikbaar voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor (toekomstige) MKB-ers.

Projecten kunnen worden ingediend door bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen. Het budget van het programma bestaat uit WR-capaciteit, dit betekent dat het subsidie is die bij Wageningen Research besteed dient te worden. Private partijen moeten minstens 1/3 van het projectbudget bijdragen. Een deel van het budget is gereserveerd voor samenwerking van bedrijven, groene onderwijsinstellingen (HBO en MBO) en WR. In dit geval kan de cofinanciering ook van de onderwijsinstellingen komen.

De tweede oproep van 2020 staat nu open. De deadline van indienen van voorstellen is 1 juli 2020 24.00 uur. Het streven is dat de toegekende projecten op 1 september 2020 van start gaan.

De volledige tekst van de oproep en meer informatie.