Pluimveehouders mogen investeren in bewezen innovatie

1 Juli opent de subsidieregeling voor investeringen in bewezen innovatie in veestallen. Aanvragen kunnen worden ingediend t/m 31 auguatus.

©RVO

De regeling is gericht op pluimveehouders die stallen willen vernieuwen.

Voor de eerste openstelling van deze subsidie is in totaal € 7,5 miljoen beschikbaar voor pluimveehouders. De volgende jaren is er ook budget beschikbaar voor veehouders van andere dierlijke soorten. Welke dat zijn en hoeveel budget weten we nog niet.

Meer informatie, waaronder een lijst met staltechnieken waarvoor suvbsidie te krijgen is.