Provincies komen met Wolvenplan

Het groeiend aantal wolven in Nederland maakt dat de provincies haar verantwoordelijkheid hebben genomen. In een interprovinciaal wolvenplan wordt zowel de wolf beschermd als de faunaschade beperkt.

Beeld: Pixabay

Duitsland

Sinds 1996 komen er weer wolven voor in Duitsland. Het groeiende leefgebied én het mede daardoor groeiende aantal wolven heeft ook in ons land geleid tot een terugkeer van de wolf, met alle gevolgen van dien.

Voorstanders zijn blij met de terugkeer van de diersoort. Tegenstanders vrezen een gebrek aan ruimte en overlast, in de vorm van aanvallen op dieren en eventueel gevaarlijk gedrag richting mensen. Het plan voorziet in maatregelen die het bevoegd gezag kan nemen, maar ook in preventieve maatregelen die houders van landbouwhuisdieren kunnen nemen en de financiering van deze maatregelen.

Meer informatie