175 Miljoen beschikbaar voor omschakelen naar duurzamere landbouw

Voor boeren en tuinders die willen omschakelen naar een stikstofarme(re) en meer duurzame manier van produceren heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 175 miljoen euro uitgetrokken.

Beeld: ©Agrio / Susan Rexwinkel

Het programma bestaat uit een investeringsfonds van 70 miljoen euro, een subsidieregeling voor ondersteuning bij het maken van een bedrijfsplan voor omschakeling, een subsidieregeling voor het opstarten van demonstratiebedrijven en een borgstellingsregeling voor werkkapitaal. De contouren van het Omschakelprogramma heeft minister Schouten vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Minister Schouten: “We staan met elkaar voor een stevige opgave om de uitstoot en neerslag van stikstof terug te dringen. Boeren en tuinders leveren hier ook een bijdrage aan. Een omschakeling naar een duurzame manier van produceren levert echter vaak financiële belemmeringen op. Daarom zetten we met dit  omschakelprogramma een pakket neer om agrariërs financieel tegemoet te komen in de omschakeling naar een stikstofarme(re) en meer duurzame landbouw."

Het omschakelprogramma komt voort uit de vele gesprekken die LNV gevoerd heeft met agrarische ondernemers, financiers, onderzoekers en andere belanghebbenden. De omschakeling naar een stikstofarme(re) en duurzame landbouw is een stevige stap voor veel agrarisch ondernemers, waarbij de ene agrariër tegen andere belemmeringen aanloopt dan de andere.  Daarom zet het ministerie van LNV in op twee sporen: een omschakelspoor en een overbruggingsspoor.

Lees het volledige bericht op Rijksoverheid.nl: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/18/omschakelprogramma-voor-stikstofarmere-en-meer-duurzame-landbouw-mogelijk