Inspiratiedag Duurzame Veehouderij tot nader order uitgesteld

De bijeenkomst op 25 januari gaat niet door. Een nieuwe datum is nog niet vastgesteld.

**Zoals je in de aankondiging hebt kunnen lezen willen wij als Ministerie een bijeenkomst organiseren waarin vooral praktijkvoorbeelden centraal staan. En praktijkvoorbeelden kun je het best ervaren als je elkaar ook kunt spreken en zien. Juist omdat we zoveel mogelijk mensen uit alle schakels in de keten bij elkaar willen brengen.

Wij hebben besloten dat een volledig digitale versie van de inspiratiedag duurzame veehouderij zich niet goed leent voor deze insteek. Om die reden zullen we de dag verplaatsen en zal er ook geen digitale bijeenkomst plaatsvinden op 25 januari. Een nieuwe datum is nog niet vastgesteld.**

Verduurzamen in de veehouderij doe je niet alleen: daarvoor heb je alle schakels in de keten nodig. Kom daarom naar de Inspiratiedag Duurzame Veehouderij op dinsdag 25 januari 2022.

Kern van de dag zijn voorbeelden, ervaringen en ideeën van boeren over duurzame veeteelt. 

Doe mee! Jouw bijdrage telt.
Dit is jouw dag: het ministerie van LNV wil ruimte bieden aan jouw ideeën. Wil je graag een praktijkvoorbeeld, succes, of initiatief over samenwerking tussen de schakels in de keten delen? Dien je voorstel in voor 12 november en wij bekijken of het binnen het programma past. Hieronder worden de thema’s van de inspiratiedag benoemd. Graag willen wij je vragen om jouw voorstel aan een van de thema’s te koppelen.

Het wordt een dag vol inspirerende sprekers met verhalen over obstakels én oplossingen op de weg naar het nieuwe duurzame normaal. We beginnen de dag plenair met een online talkshow. Aansluitend kun je op verschillende locaties in het land deelnemen aan een workshop waar een praktijkvoorbeeld, succes of initiatief over samenwerking tussen de schakels in de keten wordt gedeeld. Ook zijn er rondleidingen, presentaties en gesprekstafels. De dag biedt je de gelegenheid om andere partijen beter te leren kennen en je komt er in gesprek over nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Reserveer de datum vast in je agenda. Exacte tijden en locaties volgen later.

Voor meer informatie: Home - Inspiratiedag Duurzame Veehouderij