Nieuwsbrief Platform Omslag naar Kringlooplandbouw

Op het online platform Omslag naar Kringlooplandbouw worden diverse verhalen en ervaringen gedeeld. Deze inspirerende voorbeelden uit tuinbouw, landbouw, natuur en visserij laten zien hoe ondernemers bezig zijn met de transitie naar kringlooplandbouw.

Met deze nieuwsbrief wordt u elke twee maanden geinformeerd over nieuwe inspirerende verhalen op het platform. Daarnaast worden er relevante nieuwsverichten en evenementen in deze nieuwsbrief opgenomen. 

Frequentie
Zes keer per jaar

5 edities