Goed boeren kunnen boeren niet alleen

Hier vindt u het rapport van de Taskforce Verdienvermogen Kringlooplandbouw met als titel 'Goed boeren kunnen boeren niet alleen'.