Nieuwe stikstofmaatregelen aangekondigd

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)  een breder pakket maatregelen aangekondigd om het stikstofprobleem in Nederland aan te pakken.

Koeien van familie Lansink
©Natalie Hoogervorst

Zo komt er 172 miljoen euro beschikbaar voor innovatie en verduurzaming van stallen. Verder werkt het kabinet aan een omschakelfonds voor boeren die de transitie willen maken naar kringlooplandbouw.

Andere maatrgelen behelsen ondersteuning bij het extensiveren van veehouderijen rond Natura2000-gebieden, 350 miljoen euro voor het opkopen van veehouderijhouders die aangeven te willen stoppen, de inzet van 'kringloopcoaches' en bijeenkomsten in het land om alle maatregelen te verduidelijken.

De maatregelen moeten bijdragen aan herstel en versterking van de natuur en zijn een volgende stap in de stikstofaanpak.