Nieuwe subsidieregeling voor technologische innovatie duurzame dierlijke producten

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt 1,35 miljoen euro beschikbaar voor een nieuwe subsidieregeling.

©B-Four Agro
Drijvers

De subsidieregeling voor technologische innovatie maakt het voor mkb-ondernemers mogelijk te onderzoeken of hun concept om duurzame dierlijke producten te produceren of op de markt te brengen, technisch en economisch haalbaar is. Dit is een nieuw onderdeel binnen de bestaande MIT-subsidieregeling (mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren).

Lees voor meer informatie het nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/nieuws/2020/03/05/subsidieregeling-voor-technologische-innovatie-duurzame-dierlijke-producten