Natuur

Natuur behelst alles, maar toch vooral een combinatie van meerdere vormen van landbouw, natuurinclusief denken en kringlooplandbouw. Het is de gewenste bestemming van iedereen die bezig is met de omslag naar kringlooplandbouw. Totaal, overkoepelend en volledig.